İçindekiler: Güneşte
kurutulmuş dolmalık
biber.

20 Adet ±2