İçindekiler: Kurutulmuş
rendelenmiş hindistan
cevizi.

125g