İçindekiler: Güneşte
kurutulmuş dolmalık
patlıcan.

20 Adet ±2